මෙරට ශ්‍රමිකයින් විදේශිය රටවල රැකියා සඳහා බඳවා ගන්නා එතෙර රැකියා (Foreign Job Agencies) , වර්ගීකරණයකට ලක් කරමිනි. ඔවුන්ගේ සේවාව ගුණාත්මක භාවයෙන් ඉහළ නැංවිමත් , වඩාත් සාධාරණ ලෙස හා කාර්යක්ෂම ලෙස ශ්‍රමිකයින් වෙනුවෙන් කටයුතු කිරීමට සැලැසිමේ අරමුණින් , ඒ ඒ රටවල රැකියා නියෝජිතායතනවලට විශිෂ්ඨතා සම්මාන පිරිනැමිමේ සංකල්පය යටතේ කුවේට් රාජ්‍යයේ රැකියා නියෝජිතයන්ට තරු සම්මාන ලබා දිමේ උත්සවය, විදේශ රැකියා ප්‍රවර්ධන හා සුබසාධන අමාත්යර ඩිලාන් පෙරේරා මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් කුවේට් හී ක්‍රවුන් ප්ලාසා (CROWN PLAZA) හෝටලයේදී , පසුගිය දෙසැම්බර් 24 වෙනිදා පැවැත්විණි.
මෙලෙස එතෙර රැකියා නියෝජිතායතන වලට, තරු සම්මාන ලබාදීම ප්‍රථම වරට ක්‍රියාත්මක කරනු ලැබුයේ කුවෙට් රාජ්‍යයෙනි. එහිදි එරට රැකියා නියෝජිතායතන 98 කට සම්මාන පිරිනැමු අතර, තරු එකේ සිට හතර දක්වා සම්මාන පිරිනැමිණි. ඉදිරියේදී අනෙකුත් රටවල රැකියා නියෝජිතායනයන් සඳහා විශිෂ්ඨතා සම්මාන පිරිනැමිමට නියමිතයි. මෙලෙස විශිෂ්ඨතා තරු සම්මාන ලබාදීම මඟින් ඉදිරියේදී ශ්‍රී ලාංකිකයින් බඳවා ගැනිමේදි, ඔවුන් වෙනුවෙන් එම ආයතන වල කැපවිම සහ ගුණාත්මක භාවය ඉහල නැංවිම අපේක්ෂා කෙරේ .
ජායාරූපයේ දැක්වෙන්නේ අමාත්යෙ ඩිලාන් පෙරේරා මහතා විසින්, කුවේට් රාජයේ රැකියා නියෝජිතයෙකුට විශිෂ්ඨතා සම්මානයක් පිරිනැමු අයුරුත්, කුවේට්හි ශ්‍රී ලංකා තානාපති , සී.එච්.ඒ.එම්. විජේරත්න මහතා සම්මානයක් පිරිනැමු අයුරුත් ජායාරූපයේ දැක්වේ.

20130108-dsc_0234.jpg

20130108-dsc_0259.jpg