ශ්‍රී ලංකාවට මෙතෙක් විවෘත නොවූ ජපානයේ ඇගලූම් ක්‍ෂේත්‍රයේ රැකියා සඳහා ලබන වසරේ සිට ශ්‍රී ලාංකික තරුණ තරුණියන් යැවීමට අවස්ථාව ලැබී ඇති බව ශ්‍රී ලංකා විදේ ශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශයේ සභාපති නීතීඥ කිංස්ලි රණවක මහතා ප්‍රකාශ කරයි.

ජපානයේ රැකියා සඳහා ශ්‍රමිකයන් බදවා ගන්නා ආයතන වල සහ ජපානයේ කර්මාන්ත ශාලා කිහිපයක ප්‍රධානීන් ගෙන් යුත් විශේෂ නියෝජිත පිරිසක් පසුගියදා විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශයේදී සභාපති නීතීඥ කිංස්ලි රණවක මහතා හමුවී පවත්වන ලද සාකච්ඡාවකදී මේ පිළිබඳව ඔවුන් කරුණු අනාවරණය කර ඇත.

ජපානයේ රැකියා සඳහා බඳවා ගන්නා ශ්‍රී ලාංකික ශ්‍රමිකයන් ප්‍රමාණය වැඩිකරගැනීම මෙම නියෝජිත පිරිසේ අරමුණ විය. ඇඟලූම් ක්‍ෂේත්‍රයේ පමණක් නොව එරට කෘෂිකාර්මික ක්‍ෂේත්‍රයේ සහ සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ කර්මාන්තවල සේවය සඳහා පුහුණූ අභ්‍යාසලාභීන් ලෙස ශ්‍රී ලාංකිකයින් බඳවා ගැනීමටද මෙම නියෝජිත පිරිස එකඟතාවය පලකර ඇත.

මේ අනුව 2012 වසරේ සිට ජපානයේ රැකිය සඳහා යවන ශ්‍රී ලාංකිකයන් ප්‍රමාණය ඉතා සැලකියයුතු ලෙස වැඩිකරගත හැකි අතර අඟලූම්කම්හල්වල රැකියා අවස්ථා සඳහා ශ්‍රමිකයන් යැවීමට අවස්ථාව ලැබී ඇති බැවින් තරුණියන්ටද වැඩි රැකියා අවස්ථා ප්‍රමාණයක් ලබාගැනීමට හැකියාව ලැබෙනු ඇත.

මෙම නියෝජිත පිරිස අතර ජපානයේ ඇඞ්වාන්ස් ඇසෝෂිඒෂන් සමාගමේ වෙළඳ අධ්‍යක්ෂ කෂුමි මේයිදා, කොයාමා හවුසේ සමාගමේ ප්‍රධානී කෂුහිදේ කොයාමා, සීමාසහිත තතේ බයෂි ඉරෝ සමාගමේ සභාපති මසාකි සුතෝ යන මහත්වරු සහ ජපානයේ කම්කරු සුභසාධන නිලධාරී චන්න අබේනායක යන මහත්වරු ද වූහ.

20110928-img_9976.jpg