මෙරටට පැමිණ සිටින සයිප්‍රස්හි ශ්‍රී ලංකා කොන්සල් පෙයර්ස් පේරි (Pieris Pieri) මහතා හා අමාත්‍ය ඩිලාන් පෙරේරා මහතා අතර හමුවක් ඊයේ (ඔක් 01) මහබැංකු ගොඩනැගිල්ලේ පිහිටි විදේශ රැකියා ප්‍රවර්ධන හා සුබසාධන අමාත්‍යංශයේදී සිදුවිය. සයිප්‍රස්හි වෙසෙන ශ්‍රී ලංකික ශ්‍රමිකයින්ගේ සුබසාධනය ඉහළ නැංවීම හා වැඩි රැකියා අවස්ථාවන් ප්‍රමාණයක් මෙරටට ලබාගැනීම කෙරෙහි දෙදෙනා අතර පැවති සාකච්ජාවේදී අවධානය යොමුවී තිබේ. සාකච්ජාවෙන් අනතුරුව අමාත්‍යවරයා හා කොන්සල්වරයා දෙපාර්ශවීය සහදතාව පළකළ අයුරු ඡායාරූපයෙන් දැක්වේ.

20111004-img_23581.jpg