විදේශ රැකියා ක්‍ෂේත්‍රයට දැනුවත් මාධ්‍ය ප්‍රවේශයක් මැයෙන් මාධ්‍යවේදීන් දැනුවත් කිරීමේ වැඩමුළු මාලාවක් පැවැත්වීමට ශ්‍රී ලංකා විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශයේ ප්‍රචාරක අංශය පියවර ගෙන තිබේ. රට රැකියා ක්ෂේත්‍රයේ නව මානයන් හා වර්ධනය වෙමින් පවතින තත්වයන් පිළිබඳව මාධ්‍යවේදීන්ගේ අවධානය යොමු කරවීම හා ක්ෂේත්‍රයේ නව ප්‍රවනතා හා මාධ්‍යකරුවා සතු වගකීම පැහැදිලිකිරීම මෙම වැඩමුළු මාලාවේ අරමුණ වේ. මෙහිදී ක්ෂේත්‍රයේ ප්‍රවර්ධනය, රට රැකියා වංචාවලින් ජනතාව මුදවාගැනීම, විගමනිකයින් හා ඔවුන්ගේ පවුල්වල සුබසාධනය ඉහළ නැංවීම ආදී කරුණු පිළිබඳ මාධ්‍යවේන්ගේ අවධානය යොමු කරවීමට අපේක්ෂා කෙරේ.

දිස්ත්‍රික් මට්ටමින් සංවිධානය කෙරෙන එම වැඩමුළු මාලාවේ පලමු වැන්න පසුගිය 28 දා අනුරාධපුර CTC ශාලාවේදී පැවැත්විණි. ප්‍රාදේශීය මාධ්‍යවේදීන් විශාල පිරිසකගේ සහභාගීත්වයෙන් පැවති එම වැඩමුළුවේ අරාධිත දේශනය රජයේ ප්‍රවෘත්ති අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් මහාචාර්ය ආරියරත්න ඇතුගල මහතා විසින් පවත්වනු ලැබූ අතර මූලික දේශනය කාර්යාංශයේ සභාපති නීතිඥ කිංස්ලි රණවක මහතා විසින් පවත්වනු ලැබීය.


20111104-img_5260.jpg

20111104-img_5325.jpg