රැකියා සඳහා විදේශගතව සිටින ශ්‍රමිකයින්ගේ දූ දරුවන් වෙනුවෙන් අධ්‍යාපන ශිෂ්‍යත්ව ලබාදීමේ වැඩසටහනට අදාළව 2012 වසර සඳහා අයඳුම්පත් මේ වන විට කැඳවා ඇති බව ශ්‍රී ලංකා විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශය දැනුම්දෙයි. කාර්යාංශය වාර්ෂිකව ක්‍රියාවට නංවන මෙම අධ්‍යාපන ශිෂ්‍යත්ව වැඩසටහන යටතේ විදේශගත ශ්‍රමිකයින්ගේ 05වසර ශිෂ්‍යත්ව විභාගය සමත්, අධ්‍යයන පොදු සහතිකපත්‍ර සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයෙන් මාධ්‍ය භාෂාව ගණිතය හා ආගම යන විෂයන්ට සම්මාන සාමාර්ථ සහිතව සමත් හා අධ්‍යයන පොදු සහතිකපත්‍ර උසස් පෙළ විභාගයෙන් සමත්ව විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රවේශය ලත් දූ දරුවන් වෙත පිළිවෙලින් රු 15000, 20000, 30000 යන මූල්‍ය වටිනාකමින් යුත් ශිෂ්‍යත්ව පිරිනැමේ.

2008 වසරේ අගෝස්තු 21 වන දින සිට 2011 අගෝස්තු 21 දින දක්වා වන වසර තුනක කාලය තුළ රැකියා සඳහා මව හෝ පියා විදේශගත වූ දරුවන් මෙම ශිෂ්‍යත්ව ලැබීමට සුදුසුකම් ලබයි. අයදුම්කරුවන් 2012 මාර්තු 31 වන දිනට ප්‍රථම සිය අයදුම්පත් කළමනාකරු සුබසාධන, ශ්‍රී ලංකා විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශය, අංක 234, ඩෙන්සිල් කොබ්බෑකඩුව මාවත, කොස්වත්ත, බත්තරමුල්ල යන ලිපිනයට යොමුකළ යුතුවේ. අයදුම්පත්‍රයේ ආකෘතිය හා ශිෂ්‍යත්ව වැඩසටහන පිළිබඳ සියලූ විස්තර පසුගිය නොවැම්බර් 27 වන ඉරුදින සිළුමිණ, තිනකරන්, වීරකේසරී හා ලංකාදීප යන පුවත්පත්හි දැන්වීම් මගින් පළ කොට ඇති අතර ශිෂ්‍යත්ව වැඩසටහන සම්බන්ධ වැඩිදුර තොරතුරු කාර්යංශයේ සුබසාධන අංශයේ 0112864117 යන දුරකථන අංකයෙන් හා www.slbfe.lk යන වෙබ් අඩවිය මගින් ලබාගත හැකිය.