විදේශ රටවල සේවය කරන ශ්‍රී ලාංකික ශ්‍රමිකයින් ඇගයීම වෙනුවෙන් මුල්දින කවරයක් හා සමරු මුද්දරයක් නිකුත් කිරීමට තැපැල් දෙපාර්තමේන්තුවේ මුද්දර කාර්යාංශය පියවර ගෙන තිබේ. දැය නංවන්නට එතෙර ශ්‍රමය වගුරන ශ්‍රී ලාංකික ශ්‍රමික ප්‍රජාව වෙනුවෙන් ශ්‍රී ලංකා විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශ කරන ලද ඉල්ලීමකට අනුව තැපැල් දෙපාර්තමේන්තුව එම මුල් දින කවරය හා සමරු මුද්දරය නිකුත්කොට තිබේ.

දෙසැ 18 දිනට යෙදුණු ජාත්‍යන්තර සංක්‍රමණික දිනය වෙනුවෙන් විදේශ රැකියා ප්‍රවර්ධන හා සුබසාධන අමාත්‍යාංශය හා ශ්‍රී ලංකා විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශය දිපව්‍යාප්තව සංවිධානය කළ සැමරුම් වැඩසටහනේ ගාලු මුවදොර පැවති විනිමය දිනූ රටවිරු උපහාර ‘දිරි සැරිය’ සමාරම්භක උළෙලේදී එම මුල්දින කවරය හා සමරු මුද්දරය ඊයේ තැපැල් සේවා අමාත්‍ය ජීවන් කුමාරතුංග මහතා විසින් අතිගරු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා වෙත සංකේතාත්මකව පිළිගන්වනු ලැබූ අයුරු ඡායාරූපයේ දැක්වේ. විදේශ රැකියා ප්‍රවර්ධන හා සුබසාධන අමාත්‍ය ඩිලාන් පෙරේරා මහතා ද මෙහි වෙති.


20111221-cover.jpg

20111221-img_5056.jpg