හාලිඇල ප්‍රාදේශීය සභාව මගින් ක්‍රියාත්මක කොට ඇති අපද්‍රව්‍ය ප්‍රතිචක්‍රීකරණය කොට කාබනික පොහොර නිපදවිමේ ව්‍යාපෘතියක් ඊයේ (19) හාලිඇල ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂ ආසන සංවිධායක විදේශ රැකියා ප්‍රවර්ධන හා සුබසාධන අමාත්‍ය ඩිලාන් පෙරේරා මහතා සිය නිරීක්ෂණයට ලක්කළේය. අමාත්‍යවරයාගේ උපදෙස් මත හාලිඇල ප්‍රාදේශීය සභාව එම ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාවට නංවයි. පරිසර අමාත්‍යාංශයේ පිළිසරු වැඩසටහන යටතේ රුපියල් මිලියන 06ක මුල්‍ය ප්‍රතිපාදන හා හාලි ඇල ප්‍රාදේශීය සභාවේ මුල්‍ය ප්‍රතිපාදන අදාළ ව්‍යාපෘතිය සඳහා වැය කොට තිබේ. ප්‍රදේශයේ අපද්‍රව්‍ය දෛනිකව එක්රැස් කරනු ලැබීමෙන් අනතුරුව එසේ ප්‍රතිචක්‍රීකරන ක්‍රියාවලියට ලක්කෙරෙන අතර මසකට කාබනික පොහොර ටොන් 10-15ත් අතර ප්‍රමාණයක් මේ යටතේ නිෂ්පාදනය කිරීමටත් එමගින් සැලකිය යුතු ආදායමක් ඉපයීමටත් එම ප්‍රාදේශීය සභාව අපේක්ෂා කරයි. ඩිලාන් පෙරේරා අමාත්‍යවරයා ව්‍යාපෘතිය නිරීක්ෂණය කළ අයුරු හා නිපදවනු ලැබූ කාබනික පොහොර අලෙවිය ආරම්භ කරමින් පෙහොර පැකට්ටුවක් අමාත්‍යවරයා වෙත අලවිකළ අයරු ඡායාරූපවලින් දැක්වේ. මෙම අවස්ථාවට හාලි ඇල ප්‍රාරාදේශිය සභාවේ සභාපති නිමල් සේනානායක මහතා ඇතුලු ප්‍රාදේශිය මන්ත්‍රීහු පිරිසක් ඊට ද සහභාගී වී සිටියහ.

20120322-22mar.jpg

20120322-22mar2.jpg