මෙවර එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධාන මැයි දින පෙළපාලියේ වැඩි මහජන ආකර්ෂණීය හා සංවිධානාත්මක ස්වරූපයක් ගැනීමට විදේශ රැකියා ප්‍රවර්ධන හා සුබසාධන අමාත්‍ය ඩිලාන් පෙරේරා අමාත්‍යවරයාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ගමන් කළ පිරිස සමත්විය. අමාත්‍යවරයා සමග ගමන්ගත් පිරිස අතරට හාලිඇල ආසනයේ විශාල ජනතාවක් ද විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශයේ නිදහස් සේවක සංගමයේ සමාජිකයින්ද එක්වී සිටියහ. රට විරුවන් වූ එතෙර ශ්‍රමය වගුරුවන ශ්‍රී ලාංකික ශ්‍රමික ප්‍රජාවගේ නියෝජනය ‘රට එකට’ මැයි දින තේමාව හා යා කිරීම අමාත්‍යවරයාගේ අරමුණ වී තිබිණි. කම්කරුවන් හා ඔවුන්ගේ ජීවන අවශ්‍යතා වෙනුවෙන් සිය ජීවිත කැපකළ ජාත්‍යන්තර හා ජාතික තලයේ විරුවන් රැසකගේ ඡායාරූප රැගත් පිරිසක් ද පාගමන ඉදිරියෙන් ගමන් කරනු දක්නට ලැබුණි.

20120508-img_8066.jpg

20120508-img_8086.jpg

20120508-img_8098.jpg

20120508-img_8140.jpg

20120508-img_8363.jpg

20120508-img_9044.jpg

20120508-img_9085.jpg