යුරෝපය ඇතුළු සංවර්ධිත රටවල රැකියා අවස්‌ථාවන් මෙරටට ලබා ගැනීමේ වැඩපිළිවෙළට සමගාමීව හෙදියන්ට විවෘත විශ්වවිද්‍යාලය හරහා ජාත්‍යන්තරව පිළිගත් පාඨමාලාවක්‌ ආරම්භ කිරීමට ශ්‍රී ලංකා විදේශ සේවා නියුක්‌ති කාර්යාංශය පියවර ගෙන තිබේ.

විදේශ රැකියා ප්‍රවර්ධන අමාත්‍ය ඩිලාන් පෙරේරා මහතාගේ උපදෙස්‌ මත අදාළ විශ්වවිද්‍යාල පාඨමාලාව පිළිබඳ ගිවිසුමකට කාර්යාංශයේ සභාපති අමල් සේනාලංකාධිකාර මහතා සහ විවෘත විශ්වවිද්‍යාලයේ උපකුලපති ආචාර්ය විජිත නානායක්‌කාර මහතා අත්සන් තැබීම පසුගියදා සිදු විය.

හෙදියන් සඳහා විශ්වවිද්‍යාල පාඨමාලාව මුලින්ම ආරම්භ කර පසුව එය අනෙකුත් ක්‍ෂේත්‍ර වෙතද ගෙන යැමට සැලසුම් කර ඇත.

මේ වන විට වැඩිහිටියන් රැකබලා ගැනීම සඳහා සංවර්ධිත රටවල විශාල ලෙස රැකියා අවස්‌ථා නිර්මාණය වී ඇති අතර විවෘත විශ්වවිද්‍යාලයේ ප්‍රාදේශීය ශාඛා තිහක්‌ සම්බන්ධ කරගෙන මාස තුනක පාඨමාලාවක්‌ මුලින්ම ක්‍රියාත්මක කිරීමට නියමිතය.