හාලිඇල ප්‍රාදේශීය සභාව වෙනුවෙන් ඉදිකළ නව දෙමහල් බහුකාර්ය ගොඩනැගිල්ල විදේශ රැකියා ප්‍රවර්ධන හා සුබසාධන අමාත්‍ය ඩිලාන් පෙරේරා මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ඊයේ විවෘත කෙරුණි. රුපියල් මිලියන 58ක වියදමින් ඉදිකළ නව ගොඩනැගිල්ල පරිපාලන සංකීර්ණයකින්, ශ්‍රවනාගාරයකින් හා ප්‍රාදේශීය සභා ශාලාවකින් සමන්විතය. විවෘත කිරීමේ අවස්ථාවට පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්‍ය ඒ.එල්.එම් අතාවුල්ලා, පොල් සංවර්ධන අමාත්‍ය ජගත් පුෂ්පකුමාර යන අමාත්‍යවරුද සහභාගී වී සිටියහ. අමාත්‍යවරුන්ගේ සහභාගීත්වයෙන් නව ප්‍රාදේශීය සභා ගොඩනැගිල්ල විවෘත කළ අයුරු හා සමරු ඵලකය නිරාවරණය කළ අයුරු ඡායාරූපවල දැක්වේ. බදුල්ල දිස්ත්‍රික් ලේකම් රෝහණ කීර්ති දිසානායක, හාලිඇල ප්‍රාදේශීය සභාවේ සභාපති නිමල් සේනානායක යන මහත්වරු හා සභාවේ පක්ෂ විපක්ෂ මනිත්‍රිවරු ඇතුලූ විශාල පිරිසක් ද මෙම අවස්ථාවට සහභාගී වී සිටියහ.


20121107-img_0138.jpg

20121107-img_9969.jpg

20121107-img_0006.jpg

20121107-img_0041.jpg

20121107-img_0070.jpg

20121107-img_0102.jpg

20121107-img_9967.jpg