ශ්‍රී ලංකා විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශය මතුගම ඉදිකළ නව විගමනික සම්පත් මධ්‍යස්ථානය පසුගියදා විදේශ රැකියා ප්‍රර්ධන අමාත්‍ය ඩිලාන් පෙරේරා හා ප්‍රවාහන අමාත්‍ය කුමාර වෙල්ගම යන මහත්වරුන්ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පසුගිය 24 දා විවෘත කෙරිණි. දෙමහල් ගොඩනැගිලි දෙකකින් සමන්විත එම ඉදිකිරීම් සඳහා රුපියල් මිලියන 280 වැය වී තිබේ. වෘත්තීය නිපුණතාවයෙන් යුතුව විදේශ රැකියාවලට පිටත්වයන්නන් පුහුණු කිරීමේ කටයුතු වෙනුවෙන් විශේෂ වන ආකාරයෙන් එහි ඉදිකිරීම් සිදුකොට තිබේ. අමාත්‍යවරුන්ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් එහි සමරු ඵලකය නිරාවරණය වූ අයුරු ඡායාරූපයේ දැක්වේ. කාර්යාංශයේ සභාපති අමල් සේනාලංකාධිකාර, කාර්යාංශයේ සාමාන්‍යාකාරී හරිස්චන්ද්‍ර බටගොඩ යන මහත්වරුද ඡායාරූපයේ වෙති.

20121204-img_9367.jpg

20121204-migrant_resources_centre_mathugama_.jpg