- අමාත්‍ය ඩිලාන් පෙරේරා


ලබන වසර වන විට මෙරටින් විදේශගත වන පිරිමි ශ්‍රමිකයන් සංඛ්‍යාව සියයට 57ක් සහ කාන්තා ශ්‍රමිකයන් සංඛ්‍යාව සියයට 43ක් වනු ඇතැයි විදේශ රැකියා ප්‍රවර්ධන හා සුබසාධන අමාත්‍ය ඩිලාන් පෙරේරා මහතා පවසයි.

ගෘහ සේවය සඳහා මෙරට කාන්තාවන් විදේශගත කරවීම නීත්‍යානුකුලව තහනම් නොකළත් ඒ වෙනුවට පිරිමි ශ්‍රමිකයන් වැඩිපුර විදේශගත වීම තුළ විදේශගත ශ්‍රමිකයන්ගෙන් මෙරට ආර්ථිකයට ලැබෙන දායකත්වය වැඩිකර ගැනීමට අපේක්ෂා කරන බවද අමාත්‍යවරයා පවසයි.

ඒ අනුව විදේශගත ශ්‍රමිකයන්ගෙන් දැනට වාර්ෂිකව මෙරට ආර්ථිකයට එක්වන ඇමෙරිකන් ඩොලර් බිලියන 6 ඉක්මවන ආදායමක් ඉදිරියේදී ලැබෙනු ඇතැයි විශ්වාස කරන බවද අමාත්‍යවරයා වැඩිදුරටත් පැවසීය.

උපුටා ගැනීම: www.rivira.lk