ඉරාකයේ රැකියා හා වෘත්තිය පුහුණු අවස්ථාවන් ශ්‍රී ලාංකික ශ්‍රමිකයින්ට වැඩි වශයෙන් ලබා දීම සඳහා දෙරට අතර අවබෝධතා ගිවිසුමකට අත්සන් තැබීම ඊයේ (2013/09/05) සවස විදේශ රැකියා ප්‍රවර්ධන හා සුභසාධන අමාත්‍යංශයේදී සිදු කෙරිණි. ශ්‍රී ලංකාව වෙනුවෙන් අමාත්‍ය ඩිලාන් පෙරේරා හා ඉරාකය වෙනුවෙන් එරට කම්කරු හා සමාජ කටයුතු අමාත්‍ය නසාර් අලි-රුබයි ^Nassar Ali Rubaiee& යන මහත්වරුන් අත්සන් තැබූහ.

මෙම අවබෝධතා ගිවිසුම ම`ගින් ඉරාකයේ රැකියා මෙන්ම වෘත්තීය පුහුණු අවස්ථාවන් සඳහා ශ්‍රී ලාංකික ශ්‍රමිකයින් යොමු කිරීමට හා ඉරාකයේ ශ්‍රමිකයින්ට මෙරට වෘත්තීය පුහුණු අවස්ථාවන් හිමිවේ. ශ්‍රී ලාංකික තරුණ තරුණියන්ට එතෙර ශ්‍රම වෙළඳපොලේ වෘත්තීය රැකියා අවස්ථාවන් වැඩිවශයෙන් ලබා ගැනීමේ ඇමති ඩිලාන් පෙරේරා මහතාගේ සංකල්පය යටතේ, ඉරාකයේ රැකියා ලබා ගැනීම සම්බන්ධවද මෙහිදී අමාත්‍ය දෙපළ සාකච්ඡා කළහ. විශේෂයෙන් ඉරාකයේ ඉදිකිරීම් ක්ෂේත‍්‍රයේ හා කෘෂිකර්මාන්ත ක්ෂේත‍්‍රයේ රැකියා සඳහා මෙරට ශ්‍රමිකයින් යොමු කිරීමට විශේෂ අවධානය යොමු කෙරිණි.

අවබෝධතා ගිවිසුම අත්සන් කිරීමේ අවස්ථාවට, විදේශ රැකියා ප්‍රවර්ධන හා සුභසාධන අමාත්‍යංශයේ ලේකම් කර්නල් නිශ්ශංක එන් විජේරත්න, ශ්‍රී ලංකාවේ ඉරාක තානාපති කේ. ටී. කහලිප් ^K.T. Kahalip) හා විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශයේ සභාපති අමල් සේනාලංකාධිකාර යන මහත්වරු එක්වී සිටියහ.


20130908-iraq.jpg