දකුණු සුඩානයේ ඇති වී තිබූ දේශපාලන අස්ථාවරත්වය හේතුවෙන් තාවකාලිකව එරටට ශ්‍රී ලාංකික ශ්‍රමිකයින් යැවීම අත්හිටවූ අතර යලිත් හෙට සිට ශ්‍රී ලාංකික ශ්‍රමිකයින් රැකියා සඳහා යැවීමට ශ්‍රී ලංකා විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශය තීරණය කර ඇත.
පසුගිය මාස කිහිපය තුළ දකුණු සුඩාන රජය හා කැරලි කණ්ඩායම් අතර ඇතිව තිබූ ගැටුම්කාරී තත්වය නිසා ශ්‍රී ලාංකික ශ්‍රමිකයින් රැකියා සඳහා යැවීම තාවකාලිකව අත්හිටුවීමට විදේශ රැකියා ප්‍රවර්ධන හා සුභසාධන අමාත්‍ය ඩිලාන් පෙරේරා මහතා විසින් කාර්යාංශයට උපදෙස් දී තිබිණි. ඒ අනුව විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශය විසින් දකුණු සුඩානයේ රැකියා සඳහා ශ්‍රී ලාංකික ශ්‍රමිකයින්ට ලබාදෙන ලියාපදිංචිය තාවකාලිකව අත්හිටුවා තිබිණි.
එහෙත් මේවන විට දකුණු සුඩානයේ රජය හා කැරලිකරුවන් අතර සාමකාමී වාතාවරණයක් උදාවී තිබීම හේතුවෙන් එසේ තාවකාලිකව අත්හිටුවා තිබූ ලියාපදිංචිය නැවත කි‍්‍රයාත්මක කරන ලෙස අමාත්‍ය ඩිලාන් පෙරේරා විසින් උපදෙස් ලබා දී තිබේ. ඒ අනුව කිසිඳු බාධාවකින් තොරව හෙට සිට යළිත් දකුණු සුඩානයේ රැකියා සඳහා ශ්‍රී ලාංකික ශ්‍රමිකයින්ට පිටවීමට අවසර හිමිවේ.
දකුණු සුඩානයේ ශ්‍රී ලංකා තානාපති කාර්යාලයක් නොමැති හෙයින් එහි කටයුතු උගන්ඩා තානාපති කාර්යාලය හරහා සිදු කෙරෙන බව විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශය අවධාරණය කරයි. එහෙත් දකුණු සුඩානයේ යලිත් ගැටුම්කාරී හදිසි තත්වයක් ඇතිවුවහොත් ඒ පිලිබඳව නිරන්තර අවධානයෙන් පසුවන බව කාර්යාංශය නිවේදනය කරයි.