ජනාධිපති ආර්‍යා ශිරන්ති රාජපක්ෂ මහත්මියගේ අදහසක් අනුව ක්‍රියාත්මක වන කාල්ටන් සුව උදාන වැඩසටහන යටතේ, හාලි ඇල ප්‍රාදේශීය සභාව විසින් සංවිධානය කළ වෛද්‍ය සායනයක් පසුගියදා, බදුල්ල වෑපස්සාවෙල මහා විදුහල් පරිශ්‍රයේදී ශිරන්ති රාජපක්ෂ මහත්මියගේ හා බදුල්ල දිස්ත්‍රික් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී විදේශ රැකියා ප්‍රවර්ධන හා සුභසාධන අමාත්‍ය ඩිලාන් පෙරේරා මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවැත්විණි. එහිදී ජනාධිපති ආර්‍යා ශිරන්ති රාජපක්ෂ මහත්මිය විසින් ගැබිණි මවකට පෝෂණ ආහාර ද්‍රව්‍ය අඩංගු කූඩයක් ප්‍රදානය කල අයුරු ඡායාරූපයේ දැක්වේ.

20110623-0c2.jpg

20110623-img_9541.jpg