මහජන හිතකාමී නෛතික පසුබිමක විගමනික ශ්‍රමිකයින් වෙනුවෙන් වඩාත් ගුණාත්මක සේවාවන් සැපයීම සඳහා විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශ නිලධාරීන් දැනුවත් කිරීමේ වැඩමුළුවක් පසුගියදා (ජූලි 09) එම කාර්යාංශ ශ්‍රවනාගාරයේ දී පැවැත්විණි. රාජකාරී කටයුතුවලදී ඇතිවන නීතිමය ගැටලු පිළිබදව විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශ පනතේ ඇති ප්‍රතිපාදන තළින් ලැබී ඇති බලතල පිළිබඳව එහිදී කාර්යාංශයේ ප්‍රාදේශීය හා පළාත් කාර්යාලවල නිළධාරීන් දැනුවත් කෙරිණි.
කාර්යාංශයේ නීති අංශය විසින් ”විගමනික රැකවරණයට නීතියෙන් සවියක්” යන මැයෙන් සංවිධානය කොට තිබූ එම වැඩමුළුව කාර්යාංශයේ එහි සභාපති නීතීඥ කිංස්ලි රණවක මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවැත්විණි. එහිදී සභාපතිවරයා හා එහි ප්‍රධාන ආරාධිත දේශනය පැවැත්වූ නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුවේ රජයේ ජේෂ්ඨ අධිනීතීඥ දිලීප පිරීස් මහතා සේවක මහත්ම මහත්මීන් ඇමතූ අයුරු හා ඊට සහභාගී වූ නිළධාරීන් ඡායාරූපයේ වේ.
විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශයේ සාමාන්‍යාධිකාරී නීතිඥ හරිස්චන්ද්‍ර බටගොඩ නීති අංශයේ නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරී කීර්ති මුතුකුමාරණ යන මහත්වරුද ඡායාරූපයේ සිටී.

20110713-img_8718.jpg

20110713-img_8819.jpg