අවසන් දිනයේ පැමිණිම ඉතාම අඩුයි

දකුණු කොරියාවේ රැකියා සඳහා මූලික සුදුසුකම වන භාෂා ප්‍රවීණතා විභාගයට පෙනී සිටීම සඳහා අයදුම්පත‍්‍ර ලබාගැනීමට අද දිනයේ (2011-08-11) අයදුම්කරුවන්ගේ පැමීණීම ඉතාම අඩු මට්ටමක තිබිණි. දිවයින පුරා පිහිටි මධ්‍යස්ථාන 28 කදී අයදුම්පත්‍ර නිකුත් කෙරුණූ අතර පසුගිය 08 වැනිදා ආරම්භ වූ අයදුම්පත්‍ර ලබාදීම අදින් අවසන් විය. දිවයිනේ සෙසු ප්‍රදේශවල මධ්‍යස්ථානවලද අයදුම්පත්‍ර ලබාගැනීමට පැමිණි පිරිස ඉතාම අඩු අගයක්ගත් අතර අද වනවිට අයදුම්පත්‍ර 45000 ක් පමණ නිකුත්කර තිබිණි. අයදුම්පත්‍ර ලබාදීම ආරම්භ වූ පසුගිය සදුදා දිනයේදී බම්බලපිටිය ක්‍ෂේත්‍ර බලකා මූලස්ථානයේ පිහිටි මධ්‍යස්ථානයේ යම් උණුසුම්කාරී තත්ත්වයක් පැවතියද එය එදිනම අවසන් විය. උතුරු හා නැගෙනහිර පළාත්වල පිහිටි මධ්‍යස්ථානවලට අයදුම්කරුවන්ගේ පැමිණීමද ඉතාම අවම මට්ටමක පැවතිණී.

මෙවර විභාගය ඔක්තොම්බර් 08 හා 09 යන දෙදින තුල කොළඹ නගර සීමාවේ පාසල් කිහිපයකදී පැවැත්වීමට කටයුතු යොදා තිබේ. මෙම විභාගයෙන් 9500 දෙනෙකු පමණ කොරියානු රැකියා සඳහා තෝරා ගැනීමට නියමිතය.

20110811-dfd.jpg