රාමසාන් උත්සවය නිමිත්තෙන් මාලිගාවත්ත ප්‍රදේශයේ තෝරාගත් ඉස්ලාම් භක්තික පවුල් 600කට වියලි ආහාර ද්‍රව්‍ය පාර්සල් බෙදාදීමේ වැඩසටහනක් ඊයේ සවස (අගෝ 18) මාලිගාවත්ත තරුණ මුස්ලිම් සමිති ශාලාවේදි පැවැත්විණි. ශ්‍රී ලංකා විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශය විසින් රාමසාන් උපවාස සමයට සමගාමිව වාර්ෂිකව මෙම වැඩසටහන සංවිධානය කරනු ලබයි. එම අවස්ථාවට සහභාගී වූ විදේශ රැකියා ප්‍රවර්ධන හා සුබසාධන අමාත්‍ය ඩිලාන් පෙරේරා මහතා කාන්තාවකට වියලි ආහාර ද්‍රව්‍ය සහිත බෑගයක් ප්‍රදානය කළ අයරු ඡායාරූපයේ දැක්වේ. ජ්‍යේෂ්ඨ අමාත්‍ය ඒ එච්. එම්. ෆවුසි මහතා හා විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශයේ සභාපති නීතිඥ කිංස්ලි රණවක මහතා ද මෙහි වෙති.


20110819-img_3003.jpg